Xổ số miền bắc 60 ngày - Cập nhật kết quả SXMB 60 ngày liên tiếp

Đặc biệt 34838
Giải nhất 29989
Giải nhì 64285 65938
Giải ba 54835 94648 82384
40292 70918 01062
Giải tư 8441 1468 0916 5129
Giải năm 6463 5037 7184
2312 3165 6247
Giải sáu 042 076 709
Giải bảy 74 54 61 06
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1 2;6;8;
2 9;
3 5;7;8; 8;
4 1;2;7;8;
5 4;
6 1;2;3;5;8;
7 4;6;
8 4;4;5;9;
9 2;
Loto Đuôi
0
4;6; 1
1;4;6;9; 2
6; 3
5;7;8;8; 4
3;6;8; 5
1;7; 6
3;4; 7
1;3; 3;4;6; 8
2;8; 9
Đặc biệt 30061
Giải nhất 21284
Giải nhì 95201 18959
Giải ba 39371 85823 24941
22036 22477 18709
Giải tư 1081 8622 3216 0868
Giải năm 8908 5675 3757
0290 6421 3461
Giải sáu 940 315 055
Giải bảy 07 15 20 49
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;8;9;
1 5;5;6;
2 1;2;3;
3 6;
4 1;9;
5 5;7;9;
6 1; 1;8;
7 1;5;7;
8 1;4;
9
Loto Đuôi
2;4;9; 0
2;4;6; 6;7;8; 1
2; 2
2; 3
8; 4
1;1;5;7; 5
1;3; 6
5;7; 7
6; 8
4;5; 9
Đặc biệt 16179
Giải nhất 12198
Giải nhì 66824 97525
Giải ba 76829 01458 00678
04710 93846 11457
Giải tư 3440 5637 9612 9495
Giải năm 2099 6964 0572
7189 8620 3391
Giải sáu 901 919 624
Giải bảy 96 65 03 70
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;
1 2;9;
2 4;4;5;9;
3 7;
4 6;
5 7;8;
6 4;5;
7 2;8;9;
8 9;
9 1;5;6;8;9;
Loto Đuôi
1;2;4;7; 0
9; 1
1;7; 2
3
2;2;6; 4
2;6;9; 5
4;9; 6
3;5; 7
5;7;9; 8
1;2;7; 8;9; 9
Đặc biệt 76479
Giải nhất 25766
Giải nhì 72194 11034
Giải ba 40098 29006 40715
61584 39911 24856
Giải tư 3454 3693 5723 7638
Giải năm 5842 0789 9534
0388 1327 2320
Giải sáu 134 548 571
Giải bảy 35 26 48 03
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 1;5;
2 3;6;7;
3 4;4;4;5;8;
4 2;8;8;
5 4;6;
6 6;
7 1;9;
8 4;8;9;
9 3;4;8;
Loto Đuôi
2; 0
1;7; 1
4; 2
2;9; 3
3;3;3;5;8;9; 4
1;3; 5
2;5;6; 6
2; 7
3;4;4;8;9; 8
7; 8; 9
Đặc biệt 87219
Giải nhất 88795
Giải nhì 61887 71870
Giải ba 36399 99176 44895
48144 89665 83781
Giải tư 1226 3681 3051 3591
Giải năm 1368 8512 0613
9140 8974 7483
Giải sáu 313 104 436
Giải bảy 30 87 80 75
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;3;3;9;
2 6;
3 6;
4 4;
5 1;
6 5;8;
7 4;5;6;
8 1;1;3;7;7;
9 1;5;5;9;
Loto Đuôi
3;4;7;8; 0
5;8;8;9; 1
1; 2
1;1;8; 3
4;7; 4
6;7;9;9; 5
2;3;7; 6
8;8; 7
6; 8
1; 9; 9
Đặc biệt 72859
Giải nhất 84970
Giải nhì 22948 27905
Giải ba 68839 72151 45870
16675 45622 30683
Giải tư 5687 8094 1582 5288
Giải năm 9289 6626 4652
3120 7508 5479
Giải sáu 166 101 463
Giải bảy 93 42 35 69
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;8;
1
2 2;6;
3 5;9;
4 2;8;
5 1;2;9;
6 3;6;9;
7 5;9;
8 2;3;7;8;9;
9 3;4;
Loto Đuôi
2;7;7; 0
5; 1
2;4;5;8; 2
6;8;9; 3
9; 4
3;7; 5
2;6; 6
8; 7
4;8; 8
3;5; 6;7;8; 9
Đặc biệt 34164
Giải nhất 21642
Giải nhì 85331 53702
Giải ba 36678 49662 96488
70757 21183 72285
Giải tư 2204 4344 9025 9940
Giải năm 3753 4608 9088
7731 5934 6916
Giải sáu 100 874 364
Giải bảy 32 60 46 20
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;8;
1 6;
2 5;
3 1;1;2;4;
4 2;4;6;
5 3;7;
6 2;4; 4;
7 4;8;
8 3;5;8;8;
9
Loto Đuôi
2;4;6; 0
3;3; 1
3;4;6; 2
5;8; 3
3;4;6; 6;7; 4
2;8; 5
1;4; 6
5; 7
7;8;8; 8
9
Đặc biệt 52371
Giải nhất 45082
Giải nhì 87473 55003
Giải ba 44656 18647 37207
71263 51955 58209
Giải tư 7943 2928 1910 4411
Giải năm 4148 0340 5084
5712 7654 1849
Giải sáu 083 687 637
Giải bảy 07 18 29 55
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;7;9;
1 1;2;8;
2 8;9;
3 7;
4 3;7;8;9;
5 4;5;5;6;
6 3;
7 1; 3;
8 2;3;4;7;
9
Loto Đuôi
1;4; 0
1;7; 1
1;8; 2
4;6;7;8; 3
5;8; 4
5;5; 5
5; 6
3;4;8; 7
1;2;4; 8
2;4; 9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt tructiep
Giải nhất tructiep
Giải nhì tructiep tructiep
Giải ba tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải tư tructiep tructiep tructiep tructiep
Giải năm tructiep tructiep tructiep
tructiep tructiep tructiep
Giải sáu tructiep tructiep tructiep
Giải bảy tructiep tructiep tructiep tructiep
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Loto Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đặc biệt 91869
Giải nhất 62613
Giải nhì 89561 17438
Giải ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
Giải tư 2455 1085 3800 5406
Giải năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Giải sáu 216 832 186
Giải bảy 18 36 82 59
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;6;
1 3;6;8;
2
3 2;6;8;8;8;
4 6;9;
5 5;8;9;
6 1;7;7;9;
7
8 2;5;6;
9 3;
Loto Đuôi
1; 0
6; 1
3;8; 2
1;9; 3
4
5;8; 5
1;3;4;8; 6
6;6; 7
1;3;3;3;5; 8
4;5;6; 9
Đặc biệt 62857
Giải nhất 24246
Giải nhì 65122 22745
Giải ba 90440 33540 05110
78018 71497 53655
Giải tư 1463 1863 4482 5932
Giải năm 2342 9101 9125
9116 9435 9550
Giải sáu 915 320 074
Giải bảy 26 23 57 96
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;6;8;
2 2;3;5;6;
3 2;5;
4 2;5;6;
5 5;7; 7;
6 3;3;
7 4;
8 2;
9 6;7;
Loto Đuôi
1;2;4;4;5; 0
1
2;3;4;8; 2
2;6;6; 3
7; 4
1;2;3;4;5; 5
1;2;4;9; 6
5; 5;9; 7
1; 8
9
Đặc biệt 45282
Giải nhất 76552
Giải nhì 51893 50516
Giải ba 92764 68866 66740
51752 37335 04030
Giải tư 3342 4405 7005 3904
Giải năm 3556 7580 0501
2381 4260 3127
Giải sáu 926 295 635
Giải bảy 69 04 35 86
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;4;5;5;
1 6;
2 6;7;
3 5;5;5;
4 2;
5 2;2;6;
6 4;6;9;
7
8 1;2; 6;
9 3;5;
Loto Đuôi
3;4;6;8; 0
8; 1
4;5;5;8; 2
9; 3
6; 4
3;3;3;9; 5
1;2;5;6;8; 6
2; 7
8
6; 9
Đặc biệt 53363
Giải nhất 01443
Giải nhì 02569 17053
Giải ba 87586 46192 21006
19548 86539 33921
Giải tư 7295 3401 0582 6328
Giải năm 4443 2517 8199
7522 7936 3211
Giải sáu 197 642 529
Giải bảy 35 29 04 55
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;6;
1 1;7;
2 1;2;8;9;9;
3 5;6;9;
4 2;3;3;8;
5 3;5;
6 3; 9;
7
8 2;6;
9 2;5;7;9;
Loto Đuôi
0
1;2; 1
2;4;8;9; 2
4;4;5;6; 3
4
3;5;9; 5
3;8; 6
1;9; 7
2;4; 8
2;2;3;6;9; 9
Đặc biệt 48260
Giải nhất 83587
Giải nhì 79324 24955
Giải ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
Giải tư 9999 2793 8423 8738
Giải năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Giải sáu 456 695 805
Giải bảy 53 07 71 23
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1 8;
2 1;3;3;4;
3 2;8;
4
5 3;5;6;6;
6 6;7;8;
7 1;4;9;
8 5;7;7;
9 3;5;8;9;
Loto Đuôi
6; 0
2;7; 1
3; 2
2;2;5;9; 3
2;7; 4
5;8;9; 5
5;5;6; 6
6;8;8; 7
1;3;6;9; 8
7;9; 9
Đặc biệt 44221
Giải nhất 25945
Giải nhì 14590 57392
Giải ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
Giải tư 7401 4194 1991 5569
Giải năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Giải sáu 938 566 749
Giải bảy 45 57 00 28
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;4;8;
1 2;6;
2 1; 8;
3 3;8;
4 1;5;5;9;
5 7;
6 4;6;9;
7 8;9;
8
9 1;2;2;4;
Loto Đuôi
8;9; 0
2; 4;9; 1
1;9;9; 2
3; 3
6;9; 4
4;4; 5
1;6; 6
5; 7
2;3;7; 8
4;6;7; 9
Đặc biệt 62940
Giải nhất 27086
Giải nhì 84830 42992
Giải ba 26177 28240 86842
54934 53016 11166
Giải tư 1213 7375 8375 1727
Giải năm 0737 3018 1279
2435 5696 5434
Giải sáu 949 318 656
Giải bảy 02 34 82 81
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 3;6;8;8;
2 7;
3 4;4;4;5;7;
4 2;9;
5 6;
6 6;
7 5;5;7;9;
8 1;2;6;
9 2;6;
Loto Đuôi
3;4; 4; 0
8; 1
4;8;9; 2
1; 3
3;3;3; 4
3;7;7; 5
1;5;6;8;9; 6
2;3;7; 7
1;1; 8
4;7; 9
Đặc biệt 60762
Giải nhất 70413
Giải nhì 94856 73874
Giải ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
Giải tư 8234 7644 3492 0818
Giải năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Giải sáu 962 160 238
Giải bảy 70 73 54 66
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;4;8;
2
3 2;4;8;
4 4;
5 4;6;6;
6 2; 2;2;2;6;8;8;
7 3;4;
8
9 1;2;4;8;
Loto Đuôi
1;5;6;7; 0
9; 1
3;6; 6;6;6;9; 2
1;7; 3
1;3;4;5;7;9; 4
5
5;5;6; 6
7
1;3;6;6;9; 8
9
Đặc biệt 18452
Giải nhất 99849
Giải nhì 27621 91955
Giải ba 09319 34625 29740
28430 97779 44856
Giải tư 2502 3884 3118 5818
Giải năm 5434 7882 4474
0383 7694 3970
Giải sáu 122 547 305
Giải bảy 47 29 85 00
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1 8;8;9;
2 1;2;5;9;
3 4;
4 7;7;9;
5 2; 5;6;
6
7 4;9;
8 2;3;4;5;
9 4;
Loto Đuôi
3;4;7; 0
2; 1
2;5; 8; 2
8; 3
3;7;8;9; 4
2;5;8; 5
5; 6
4;4; 7
1;1; 8
1;2;4;7; 9
Đặc biệt 04942
Giải nhất 31511
Giải nhì 96915 35210
Giải ba 18352 34017 18642
36531 84392 83681
Giải tư 3310 7880 2041 5685
Giải năm 8549 1897 3789
6576 0560 7094
Giải sáu 001 655 214
Giải bảy 97 79 12 74
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;2;4;5;7;
2
3 1;
4 1;2; 2;9;
5 2;5;
6
7 4;6;9;
8 1;5;9;
9 2;4;7;7;
Loto Đuôi
1;1;6;8; 0
1;3;4;8; 1
1;4; 4;5;9; 2
3
1;7;9; 4
1;5;8; 5
7; 6
1;9;9; 7
8
4;7;8; 9
Đặc biệt 81191
Giải nhất 88140
Giải nhì 67096 63288
Giải ba 95651 44209 16651
57329 83066 30657
Giải tư 6386 5753 7345 3988
Giải năm 8146 2499 8664
9180 2900 7842
Giải sáu 061 913 843
Giải bảy 44 46 75 18
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 3;8;
2 9;
3
4 2;3;4;5;6;6;
5 1;1;3;7;
6 1;4;6;
7 5;
8 6;8;8;
9 1; 6;9;
Loto Đuôi
4;8; 0
5;5;6;9; 1
4; 2
1;4;5; 3
4;6; 4
4;7; 5
4;4;6;8;9; 6
5; 7
1;8;8; 8
2;9; 9
Đặc biệt 78014
Giải nhất 16270
Giải nhì 24159 26757
Giải ba 49767 38438 02952
13127 61711 61184
Giải tư 9459 2157 2326 3734
Giải năm 4225 7765 2017
6211 9689 0717
Giải sáu 747 254 703
Giải bảy 91 86 30 15
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 1;1;4; 5;7;7;
2 5;6;7;
3 4;8;
4 7;
5 2;4;7;7;9;9;
6 5;7;
7
8 4;6;9;
9 1;
Loto Đuôi
3;7; 0
1;1;9; 1
5; 2
3
1; 3;5;8; 4
1;2;6; 5
2;8; 6
1;1;2;4;5;5;6; 7
3; 8
5;5;8; 9
Đặc biệt 20040
Giải nhất 76965
Giải nhì 00725 96045
Giải ba 24055 40269 79722
76857 77039 09960
Giải tư 0127 1158 7977 9924
Giải năm 8164 3677 6511
3395 2012 1538
Giải sáu 389 582 191
Giải bảy 84 73 61 44
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;2;
2 2;4;5;7;
3 8;9;
4 4;5;
5 5;7;8;
6 1;4;5;9;
7 3;7;7;
8 2;4;9;
9 1;5;
Loto Đuôi
4; 6; 0
1;6;9; 1
1;2;8; 2
7; 3
2;4;6;8; 4
2;4;5;6;9; 5
6
2;5;7;7; 7
3;5; 8
3;6;8; 9
Đặc biệt 39597
Giải nhất 20448
Giải nhì 98375 45648
Giải ba 55850 97079 25197
01795 69588 07835
Giải tư 1913 8015 5241 3912
Giải năm 7722 5706 0051
1050 3377 4923
Giải sáu 710 696 135
Giải bảy 95 12 05 93
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 2;2;3;5;
2 2;3;
3 5;5;
4 1;8;8;
5 1;
6
7 5;7;9;
8 8;
9 3;5;5;6;7; 7;
Loto Đuôi
1;5;5; 0
4;5; 1
1;1;2; 2
1;2;9; 3
4
1;3;3;7;9;9; 5
9; 6
7;9; 9; 7
4;4;8; 8
7; 9
Đặc biệt 45370
Giải nhất 05808
Giải nhì 84879 98182
Giải ba 24293 04306 89635
00442 69931 82844
Giải tư 0554 4775 4677 9083
Giải năm 9984 2064 0832
5681 4616 1573
Giải sáu 187 486 857
Giải bảy 75 66 10 21
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 6;8;
1 6;
2 1;
3 1;2;5;
4 2;4;
5 4;7;
6 4;6;
7 3;5;5;7;9;
8 1;2;3;4;6;7;
9 3;
Loto Đuôi
1;7; 0
2;3;8; 1
3;4;8; 2
7;8;9; 3
4;5;6;8; 4
3;7;7; 5
1;6;8; 6
5;7;8; 7
8
7; 9
Đặc biệt 76191
Giải nhất 12810
Giải nhì 11458 74967
Giải ba 71235 86498 02353
79691 79635 03257
Giải tư 6925 4512 5726 7634
Giải năm 3778 8441 9916
1111 9597 6530
Giải sáu 165 396 516
Giải bảy 65 61 91 27
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;2;6;6;
2 5;6;7;
3 4;5;5;
4 1;
5 3;7;8;
6 1;5;5;7;
7 8;
8
9 1; 1;1;6;7;8;
Loto Đuôi
1;3; 0
1;4;6;9; 9;9; 1
1; 2
5; 3
3; 4
2;3;3;6;6; 5
1;1;2;9; 6
2;5;6;9; 7
5;7;9; 8
9
Đặc biệt 75757
Giải nhất 40631
Giải nhì 56326 49667
Giải ba 35179 50105 27248
59107 60082 12549
Giải tư 5039 3831 4690 7943
Giải năm 7094 3207 6892
7757 1132 8909
Giải sáu 970 784 420
Giải bảy 14 83 79 25
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;7;9;
1 4;
2 5;6;
3 1;1;2;9;
4 3;8;9;
5 7; 7;
6 7;
7 9;9;
8 2;3;4;
9 2;4;
Loto Đuôi
2;7;9; 0
3;3; 1
3;8;9; 2
4;8; 3
1;8;9; 4
2; 5
2; 6
5; 5;6; 7
4; 8
3;4;7;7; 9
Đặc biệt 25649
Giải nhất 31843
Giải nhì 63776 30341
Giải ba 77026 52031 69174
10420 85248 47765
Giải tư 7724 9250 4978 1010
Giải năm 4455 2008 0620
7885 5565 4045
Giải sáu 554 144 596
Giải bảy 42 51 81 72
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 4;6;
3 1;
4 1;2;3;4;5;8;9;
5 1;4;5;
6 5;5;
7 2;4;6;8;
8 1;5;
9 6;
Loto Đuôi
1;2;2;5; 0
3;4;5;8; 1
4;7; 2
4; 3
2;4;5;7; 4
4;5;6;6;8; 5
2;7;9; 6
7
4;7; 8
4; 9
Đặc biệt 49265
Giải nhất 43459
Giải nhì 12407 10068
Giải ba 35934 71383 25973
92732 33938 09386
Giải tư 2697 9832 8291 0173
Giải năm 8813 7077 3452
5042 1616 8189
Giải sáu 194 469 503
Giải bảy 82 16 80 45
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;
1 3;6;6;
2
3 2;2;4;8;
4 2;5;
5 2;9;
6 5; 8;9;
7 3;3;7;
8 2;3;6;9;
9 1;4;7;
Loto Đuôi
8; 0
9; 1
3;3;4;5;8; 2
1;7;7;8; 3
3;9; 4
4;6; 5
1;1;8; 6
7;9; 7
3;6; 8
5;6;8; 9
Đặc biệt 16705
Giải nhất 76828
Giải nhì 65067 99229
Giải ba 37479 43231 85530
21742 26053 25473
Giải tư 4250 7737 3949 9814
Giải năm 2879 2534 0977
9752 0363 5688
Giải sáu 864 443 591
Giải bảy 59 47 96 67
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 4;
2 8;9;
3 1;4;7;
4 2;3;7;9;
5 2;3;9;
6 3;4;7;7;
7 3;7;9;9;
8 8;
9 1;6;
Loto Đuôi
3;5; 0
3;9; 1
4;5; 2
4;5;6;7; 3
1;3;6; 4
5
9; 6
3;4;6;6;7; 7
2;8; 8
2;4;5;7;7; 9
Đặc biệt 55291
Giải nhất 42135
Giải nhì 01560 07447
Giải ba 87947 62209 40405
52973 41073 79983
Giải tư 1635 5989 0320 2473
Giải năm 7589 5429 2475
9260 6227 8372
Giải sáu 285 185 279
Giải bảy 62 85 91 30
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;9;
1
2 7;9;
3 5;5;
4 7;7;
5
6 2;
7 2;3;3;3;5;9;
8 3;5;5;5;9;9;
9 1; 1;
Loto Đuôi
2;3;6;6; 0
9; 9; 1
6;7; 2
7;7;7;8; 3
4
3;3;7;8;8;8; 5
6
2;4;4; 7
8
2;7;8;8; 9
Đặc biệt 54112
Giải nhất 93201
Giải nhì 63854 90768
Giải ba 63190 82263 11092
62795 14065 54572
Giải tư 6041 5896 2136 7292
Giải năm 8660 5968 6810
8331 1726 8758
Giải sáu 827 555 563
Giải bảy 94 82 55 51
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;
2 6;7;
3 1;6;
4 1;
5 1;4;5;5;8;
6 3;3;5;8;8;
7 2;
8 2;
9 2;2;4;5;6;
Loto Đuôi
1;6;9; 0
3;4;5; 1
1; 7;8;9;9; 2
6;6; 3
5;9; 4
5;5;6;9; 5
2;3;9; 6
2; 7
5;6;6; 8
9
Đặc biệt 51849
Giải nhất 67722
Giải nhì 81733 23595
Giải ba 91535 09036 15908
46730 86533 86465
Giải tư 5376 3682 4117 0887
Giải năm 5554 7106 3447
7066 3961 9041
Giải sáu 675 502 883
Giải bảy 08 31 38 09
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;8;8;9;
1 7;
2 2;
3 1;3;3;5;6;8;
4 1;7;9;
5 4;
6 1;5;6;
7 5;6;
8 2;3;7;
9 5;
Loto Đuôi
3; 0
3;4;6; 1
2;8; 2
3;3;8; 3
5; 4
3;6;7;9; 5
3;6;7; 6
1;4;8; 7
3; 8
4; 9
Đặc biệt 55145
Giải nhất 18766
Giải nhì 30529 57234
Giải ba 53627 57194 77416
74079 18677 97813
Giải tư 3192 5315 2058 1403
Giải năm 3873 0030 1317
1550 2575 3167
Giải sáu 167 160 431
Giải bảy 67 68 96 51
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 3;5;6;7;
2 7;9;
3 1;4;
4 5;
5 1;8;
6 6;7;7;7;8;
7 3;5;7;9;
8
9 2;4;6;
Loto Đuôi
3;5;6; 0
3;5; 1
9; 2
1;7; 3
3;9; 4
1;4; 7; 5
1;6;9; 6
1;2;6;6;6;7; 7
5;6; 8
2;7; 9
Đặc biệt 97797
Giải nhất 97019
Giải nhì 43753 26438
Giải ba 64682 00587 54529
59186 92346 18732
Giải tư 1044 5088 6902 1744
Giải năm 7189 2337 6880
6802 9544 8850
Giải sáu 315 541 564
Giải bảy 30 68 74 60
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;
1 5;9;
2 9;
3 2;7;8;
4 1;4;4;4;6;
5 3;
6 4;8;
7 4;
8 2;6;7;8;9;
9 7;
Loto Đuôi
3;5;6;8; 0
4; 1
3;8; 2
5; 3
4;4;4;6;7; 4
1; 5
4;8; 6
3;8;9; 7
3;6;8; 8
1;2;8; 9
Đặc biệt 03400
Giải nhất 85616
Giải nhì 54319 69470
Giải ba 94472 23306 67943
97010 90629 53791
Giải tư 1662 2354 1631 0863
Giải năm 3393 5667 3553
2023 4912 2568
Giải sáu 626 282 636
Giải bảy 79 36 48 34
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 2;6;9;
2 3;6;9;
3 1;4;6;6;
4 3;8;
5 3;4;
6 2;3;7;8;
7 2;9;
8 2;
9 1;3;
Loto Đuôi
1;7; 0
3;9; 1
1;6;7;8; 2
2;4;5;6;9; 3
3;5; 4
5
1;2;3;3; 6
6; 7
4;6; 8
1;2;7; 9
Đặc biệt 95636
Giải nhất 89842
Giải nhì 35227 93162
Giải ba 23542 10870 62151
15812 08979 22616
Giải tư 2113 0846 7111 8523
Giải năm 7438 7181 2406
9790 6235 1703
Giải sáu 396 458 974
Giải bảy 63 55 93 48
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1 1;2;3;6;
2 3;7;
3 5;6; 8;
4 2;2;6;8;
5 1;5;8;
6 2;3;
7 4;9;
8 1;
9 3;6;
Loto Đuôi
7;9; 0
1;5;8; 1
1;4;4;6; 2
1;2;6;9; 3
7; 4
3;5; 5
1;3; 4;9; 6
2; 7
3;4;5; 8
7; 9
Đặc biệt 09534
Giải nhất 70353
Giải nhì 96188 74525
Giải ba 55133 75105 20012
64488 83117 31939
Giải tư 1938 1046 3564 9939
Giải năm 0711 2517 5640
5625 8489 1885
Giải sáu 135 596 390
Giải bảy 82 27 98 93
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 1;2;7;7;
2 5;5;7;
3 3;4; 5;8;9;9;
4 6;
5 3;
6 4;
7
8 2;5;8;8;9;
9 3;6;8;
Loto Đuôi
4;9; 0
1; 1
1;8; 2
3;5;9; 3
3; 6; 4
2;2;3;8; 5
4;9; 6
1;1;2; 7
3;8;8;9; 8
3;3;8; 9
Đặc biệt 33027
Giải nhất 01034
Giải nhì 39440 31211
Giải ba 01389 13823 24827
51841 10995 09281
Giải tư 0511 8646 7365 5683
Giải năm 0906 4002 1629
6322 2180 1096
Giải sáu 776 073 760
Giải bảy 97 75 05 17
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;6;
1 1;1;7;
2 2;3;7; 7;9;
3 4;
4 1;6;
5
6 5;
7 3;5;6;
8 1;3;9;
9 5;6;7;
Loto Đuôi
4;6;8; 0
1;1;4;8; 1
2; 2
2;7;8; 3
3; 4
6;7;9; 5
4;7;9; 6
1;2; 2;9; 7
8
2;8; 9
Đặc biệt 65438
Giải nhất 42121
Giải nhì 87418 15982
Giải ba 44814 18615 19793
53954 63062 30946
Giải tư 5054 7868 0339 7982
Giải năm 2297 0115 1781
7410 0374 6716
Giải sáu 328 209 099
Giải bảy 25 12 41 54
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 2;4;5;5;6;8;
2 1;5;8;
3 8; 9;
4 1;6;
5 4;4;4;
6 2;8;
7 4;
8 1;2;2;
9 3;7;9;
Loto Đuôi
1; 0
2;4;8; 1
1;6;8;8; 2
9; 3
1;5;5;5;7; 4
1;1;2; 5
1;4; 6
9; 7
1;2;3; 6; 8
3;9; 9
Đặc biệt 74562
Giải nhất 56264
Giải nhì 52037 84608
Giải ba 89017 79669 76401
40118 02260 81087
Giải tư 2437 8919 6234 5445
Giải năm 4271 1914 3464
2455 0338 1582
Giải sáu 826 312 538
Giải bảy 28 82 39 64
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 2;4;7;8;9;
2 6;8;
3 4;7;7;8;8;9;
4 5;
5 5;
6 2; 4;4;4;9;
7 1;
8 2;2;7;
9
Loto Đuôi
6; 0
7; 1
1;6; 8;8; 2
3
1;3;6;6;6; 4
4;5; 5
2; 6
1;3;3;8; 7
1;2;3;3; 8
1;3;6; 9
Đặc biệt 40448
Giải nhất 23038
Giải nhì 99191 45105
Giải ba 85345 38356 73752
98329 05815 10799
Giải tư 0673 8112 2660 1800
Giải năm 5560 4321 2607
5774 1386 5036
Giải sáu 313 373 203
Giải bảy 34 83 78 28
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;5;7;
1 2;3;5;
2 1;8;9;
3 4;6;8;
4 5;8;
5 2;6;
6
7 3;3;4;8;
8 3;6;
9 1;9;
Loto Đuôi
6;6; 0
2;9; 1
1;5; 2
1;7;7;8; 3
3;7; 4
1;4; 5
3;5;8; 6
7
2;3;4; 7; 8
2;9; 9
Đặc biệt 90230
Giải nhất 75249
Giải nhì 09098 85227
Giải ba 24762 98352 73995
42098 25135 80121
Giải tư 6445 5373 4159 6724
Giải năm 8220 3618 6696
1199 5309 6770
Giải sáu 767 420 872
Giải bảy 57 28 92 03
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;9;
1 8;
2 1;4;7;8;
3 5;
4 5;9;
5 2;7;9;
6 2;7;
7 2;3;
8
9 2;5;6;8;8;9;
Loto Đuôi
2;2;3; 7; 0
2; 1
5;6;7;9; 2
7; 3
2; 4
3;4;9; 5
9; 6
2;5;6; 7
1;2;9;9; 8
4;5;9; 9
Đặc biệt 32505
Giải nhất 41658
Giải nhì 88892 35125
Giải ba 57424 87950 78338
29120 52361 52559
Giải tư 4080 1548 3942 0562
Giải năm 7432 0250 2085
3450 8964 5224
Giải sáu 004 259 056
Giải bảy 98 79 69 29
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;
1
2 4;4;5;9;
3 2;8;
4 2;8;
5 6;8;9;9;
6 1;2;4;9;
7 9;
8 5;
9 2;8;
Loto Đuôi
2;5;5;5;8; 0
6; 1
3;4;6;9; 2
3
2;2;6; 4
2;8; 5
5; 6
7
3;4;5;9; 8
2;5;5;6;7; 9
Đặc biệt 71424
Giải nhất 66934
Giải nhì 50533 74665
Giải ba 39908 00797 93691
18733 47971 26018
Giải tư 1541 0875 2557 1632
Giải năm 0820 3760 8781
2239 1046 0825
Giải sáu 849 255 247
Giải bảy 29 56 88 14
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 4;8;
2 4; 5;9;
3 2;3;3;4;9;
4 1;6;7;9;
5 5;6;7;
6 5;
7 1;5;
8 1;8;
9 1;7;
Loto Đuôi
2;6; 0
4;7;8;9; 1
3; 2
3;3; 3
1;2; 3; 4
2;5;6;7; 5
4;5; 6
4;5;9; 7
1;8; 8
2;3;4; 9
Đặc biệt 13086
Giải nhất 69861
Giải nhì 60578 56199
Giải ba 41818 40709 24243
78501 37344 06196
Giải tư 1624 7688 0343 8140
Giải năm 1534 5765 1319
1639 4683 9921
Giải sáu 522 244 782
Giải bảy 42 95 26 15
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9;
1 5;8;9;
2 1;2;4;6;
3 4;9;
4 2;3;3;4;4;
5
6 1;5;
7 8;
8 2;3;6; 8;
9 5;6;9;
Loto Đuôi
4; 0
2;6; 1
2;4;8; 2
4;4;8; 3
2;3;4;4; 4
1;6;9; 5
2;8; 9; 6
7
1;7;8; 8
1;3;9; 9
Đặc biệt 92059
Giải nhất 59893
Giải nhì 20295 16140
Giải ba 04562 52826 56419
62210 00189 50910
Giải tư 3126 5032 6404 0459
Giải năm 8515 3047 7522
5314 7391 4871
Giải sáu 033 016 414
Giải bảy 76 42 71 27
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 4;4;5;6;9;
2 2;6;6;7;
3 2;3;
4 2;7;
5 9; 9;
6 2;
7 1;1;6;
8 9;
9 1;3;5;
Loto Đuôi
1;1;4; 0
7;7;9; 1
2;3;4;6; 2
3;9; 3
1;1; 4
1;9; 5
1;2;2;7; 6
2;4; 7
8
1;5; 5;8; 9
Đặc biệt 48507
Giải nhất 74741
Giải nhì 08046 53319
Giải ba 70544 79425 51418
22887 36137 00075
Giải tư 5011 5779 9707 0072
Giải năm 4622 1013 7908
8828 5351 1095
Giải sáu 658 768 364
Giải bảy 24 96 44 56
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 7; 7;8;
1 1;3;8;9;
2 2;4;5;8;
3 7;
4 1;4;4;6;
5 1;6;8;
6 4;8;
7 2;5;9;
8 7;
9 5;6;
Loto Đuôi
0
1;4;5; 1
2;7; 2
1; 3
2;4;4;6; 4
2;7;9; 5
4;5;9; 6
3;8; 7
1;2;5;6; 8
1;7; 9
Đặc biệt 96688
Giải nhất 37484
Giải nhì 34089 96210
Giải ba 45035 53209 70402
84359 40588 25171
Giải tư 0171 2408 2589 3855
Giải năm 7051 1307 0660
4270 2761 0998
Giải sáu 856 421 917
Giải bảy 41 91 15 64
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;8;9;
1 5;7;
2 1;
3 5;
4 1;
5 1;5;6;9;
6 1;4;
7 1;1;
8 4;8; 8;9;9;
9 1;8;
Loto Đuôi
1;6;7; 0
2;4;5;6;7;7;9; 1
2
3
6;8; 4
1;3;5; 5
5; 6
1; 7
8; 8;9; 8
5;8;8; 9
Đặc biệt 65180
Giải nhất 55187
Giải nhì 82120 04658
Giải ba 30931 41688 56621
90857 97990 38286
Giải tư 8623 4328 4588 6036
Giải năm 8067 4577 8773
1231 6788 0648
Giải sáu 148 600 540
Giải bảy 42 21 58 95
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;1;3;8;
3 1;1;6;
4 2;8;8;
5 7;8;8;
6 7;
7 3;7;
8 6;7;8;8;8;
9 5;
Loto Đuôi
2;4;8; 9; 0
2;2;3;3; 1
4; 2
2;7; 3
4
9; 5
3;8; 6
5;6;7;8; 7
2;4;4;5;5;8;8;8; 8
9
Đặc biệt 20815
Giải nhất 72778
Giải nhì 79220 91810
Giải ba 55493 80570 20785
24213 42782 51900
Giải tư 0785 8230 4726 7524
Giải năm 4913 5934 3266
3294 4784 7261
Giải sáu 106 592 572
Giải bảy 54 80 25 36
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 3;3;5;
2 4;5;6;
3 4;6;
4
5 4;
6 1;6;
7 2;8;
8 2;4;5;5;
9 2;3;4;
Loto Đuôi
1;2;3;7;8; 0
6; 1
7;8;9; 2
1;1;9; 3
2;3;5;8;9; 4
1; 2;8;8; 5
2;3;6; 6
7
7; 8
9
Đặc biệt 82978
Giải nhất 37815
Giải nhì 63592 26828
Giải ba 20959 96330 26340
27799 16245 92123
Giải tư 6947 1997 8780 3491
Giải năm 9146 4478 2860
8792 5199 7256
Giải sáu 672 628 145
Giải bảy 68 74 95 38
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 3;8;8;
3 8;
4 5;5;6;7;
5 6;9;
6 8;
7 2;4;8; 8;
8
9 1;2;2;5;7;9;9;
Loto Đuôi
3;4;6;8; 0
9; 1
7;9;9; 2
2; 3
7; 4
1;4;4;9; 5
4;5; 6
4;9; 7
2;2;3;6;7; 7; 8
5;9;9; 9
Đặc biệt 93971
Giải nhất 04009
Giải nhì 43968 95856
Giải ba 62152 21508 39207
15332 64225 01051
Giải tư 0643 8137 8453 6224
Giải năm 4432 5499 8338
5697 8679 7236
Giải sáu 718 097 779
Giải bảy 34 85 82 33
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 7;8;9;
1 8;
2 4;5;
3 2;2;3;4;6;7;8;
4 3;
5 1;2;3;6;
6 8;
7 1; 9;9;
8 2;5;
9 7;7;9;
Loto Đuôi
0
5;7; 1
3;3;5;8; 2
3;4;5; 3
2;3; 4
2;8; 5
3;5; 6
3;9;9; 7
1;3;6; 8
7;7;9; 9
Đặc biệt 38522
Giải nhất 78852
Giải nhì 24895 21880
Giải ba 39485 23576 84647
62012 82227 09364
Giải tư 1292 5744 5801 5195
Giải năm 4902 2783 5067
3912 3989 6361
Giải sáu 165 953 792
Giải bảy 89 54 30 94
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;
1 2;2;
2 2; 7;
3
4 4;7;
5 2;3;4;
6 1;4;5;7;
7 6;
8 3;5;9;9;
9 2;2;4;5;5;
Loto Đuôi
3;8; 0
6; 1
1;1;2; 5;9;9; 2
5;8; 3
4;5;6;9; 4
6;8;9;9; 5
7; 6
2;4;6; 7
8
8;8; 9
Đặc biệt 85979
Giải nhất 67578
Giải nhì 85693 37767
Giải ba 89918 12526 46158
15673 55054 04465
Giải tư 4373 1431 3191 0987
Giải năm 0625 0865 0896
2031 7384 4830
Giải sáu 056 906 867
Giải bảy 17 04 81 79
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 7;8;
2 5;6;
3 1;1;
4
5 4;6;8;
6 5;5;7;7;
7 3;3;8;9; 9;
8 1;4;7;
9 1;3;6;
Loto Đuôi
3; 0
3;3;8;9; 1
2
7;7;9; 3
5;8; 4
2;6;6; 5
2;5;9; 6
1;6;6;8; 7
1;5;7; 8
7; 7; 9
Đặc biệt 84807
Giải nhất 10590
Giải nhì 38307 69793
Giải ba 36043 76178 78033
76510 11583 97318
Giải tư 4473 7652 2207 6470
Giải năm 4564 5870 5993
4683 1527 1686
Giải sáu 447 068 934
Giải bảy 56 01 58 94
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7; 7;7;
1 8;
2 7;
3 3;4;
4 3;7;
5 2;6;8;
6 4;8;
7 3;8;
8 3;3;6;
9 3;3;4;
Loto Đuôi
1;7;7;9; 0
1
5; 2
3;4;7;8;8;9;9; 3
3;6;9; 4
5
5;8; 6
2;4; 7
1;5;6;7; 8
9
Đặc biệt 13454
Giải nhất 99442
Giải nhì 86182 23838
Giải ba 83464 48820 30683
55403 87940 69185
Giải tư 9528 9318 0371 6934
Giải năm 9092 0654 5542
1536 7600 1112
Giải sáu 360 056 159
Giải bảy 41 70 91 63
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;8;
2 8;
3 4;6;8;
4 1;2;2;
5 4; 4;6;9;
6 3;4;
7 1;
8 2;3;5;
9 1;2;
Loto Đuôi
2;4;6;7; 0
4;7;9; 1
1;4;4;8;9; 2
6;8; 3
3;5; 5;6; 4
8; 5
3;5; 6
7
1;2;3; 8
5; 9
Đặc biệt 05028
Giải nhất 94007
Giải nhì 18783 39801
Giải ba 50296 49926 94188
85957 88720 36286
Giải tư 7781 9228 6483 6636
Giải năm 5841 9320 2564
5651 9661 6285
Giải sáu 517 782 277
Giải bảy 21 10 67 39
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSMB CHO gửi 8185
Số đẹp XSMB hôm nay : CAU gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 7;
2 1;6;8; 8;
3 6;9;
4 1;
5 1;7;
6 1;4;7;
7 7;
8 1;2;3;3;5;6;8;
9 6;
Loto Đuôi
1;2;2; 0
2;4;5;6;8; 1
8; 2
8;8; 3
6; 4
8; 5
2;3;8;9; 6
1;5;6;7; 7
2; 2;8; 8
3; 9

KQXSMB 60 ngày – Kết quả SXMB 60 ngày liên tiếp. Cập nhật kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày – Sổ Kết Quả XSTD 2 tháng, SXMB 60 ngay

Giới thiệu về bảng thống kê XSMB 60 Ngày

XSMB 60 ngày – Tổng Hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 60 Ngày gần nhất – KQXS MB 60 ngày liên tục . Sổ Kết Quả Xổ Số Hà Nội 60 ngày – Thống Kê SXMB 60 ngày tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đặc biệt và lô tô đã mở thưởng trong tháng qua.

Sổ kết quả cung cấp nhanh thông tin của KQXSMB từ giải đặc biệt đến giải 7 trong 1 tháng gần đây nhất

– Bên cạnh bảng thống kê 60 lần quay kết quả truyền thống, bạn còn có thể thể xem bảng lô tô được cập nhật theo đầu/đuôi từ 0 đến 9 tương ứng.

– Trang còn tổng hợp thông tin thống kê 2 số cuối giải đặc biệt và lô tô miền bắc về nhiều nhất trong 60 ngày quay số.

– Thống kê đầu đuôi và tổng 2 số cuối GĐB từ 0 đến 9 trong 60 ngày này.

– Tổng hợp các cặp lô tô về nhiều nhất, đầu đuôi và tổng lô trong tháng qua.