Kết quả xổ số Sóc Trăng

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng - Cập nhật kết quả XSST nhanh và chính xác nhất

Xổ số Sóc Trăng 22/05/2024

G8 75
G7 167
G6 0399 6400 0213
G5 7191
G4 66298 17129 16434
89239 85708 98919 65081
G3 57121 10501
G2 10511
G1 27653
ĐB 825835
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 1;3;9;
2 1;9;
3 4;5; 9;
4
5 3;
6 7;
7
8 1;
9 1;8;9;

Xổ số Sóc Trăng 15/05/2024

G8 72
G7 357
G6 1753 0495 8195
G5 2049
G4 02984 06723 08026
09139 40970 28441 01610
G3 38333 43037
G2 18263
G1 81864
ĐB 516741
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 3;6;
3 3;7;9;
4 1; 1;9;
5 3;7;
6 3;4;
7
8 4;
9 5;5;

Xổ số Sóc Trăng 08/05/2024

G8 84
G7 177
G6 8085 1575 1081
G5 3676
G4 12999 12891 69195
62446 89512 39481 98082
G3 13908 77693
G2 05167
G1 39971
ĐB 874204
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4; 8;
1 2;
2
3
4 6;
5
6 7;
7 1;5;6;7;
8 1;1;2;5;
9 1;3;5;9;

Xổ số Sóc Trăng 01/05/2024

G8 90
G7 125
G6 1539 8403 9576
G5 1976
G4 70661 33297 69956
54531 94119 70890 94493
G3 32101 50340
G2 11702
G1 10271
ĐB 393889
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;3;
1 9;
2 5;
3 1;9;
4
5 6;
6 1;
7 1;6;6;
8 9;
9 3;7;