Kết quả xổ số Sóc Trăng

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng - Cập nhật kết quả XSST nhanh và chính xác nhất

Xổ số Sóc Trăng 18/05/2022

G8 17
G7 054
G6 4239 0484 7638
G5 0714
G4 73760 95483 47767
92527 53316 36818 03424
G3 19977 22333
G2 80694
G1 79529
ĐB 995365
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;6;8;
2 4;7;9;
3 3;8;9;
4
5 4;
6 5; 7;
7 7;
8 3;4;
9 4;

Xổ số Sóc Trăng 11/05/2022

G8 68
G7 760
G6 9632 6843 5436
G5 6926
G4 67897 92916 21305
53621 86228 34341 49953
G3 75249 31514
G2 77836
G1 81405
ĐB 317171
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 5;5;
1 4;6;
2 1;6;8;
3 2;6;6;
4 1;3;9;
5 3;
6
7 1;
8
9 7;

Xổ số Sóc Trăng 04/05/2022

G8 99
G7 946
G6 9022 7694 8646
G5 4145
G4 86034 95969 16128
37821 91718 23912 72858
G3 04367 85189
G2 56631
G1 58913
ĐB 524151
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;3;8;
2 1;2;8;
3 1;4;
4 5;6;6;
5 1; 8;
6 7;9;
7
8 9;
9 4;

Xổ số Sóc Trăng 27/04/2022

G8 22
G7 957
G6 6094 2346 2484
G5 9292
G4 43378 33820 28332
42799 63312 24241 02882
G3 56325 53649
G2 41240
G1 24863
ĐB 793591
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 5;
3 2;
4 1;6;9;
5 7;
6 3;
7 8;
8 2;4;
9 1; 2;4;9;