Kết quả xổ số Sóc Trăng

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng - Cập nhật kết quả XSST nhanh và chính xác nhất

Xổ số Sóc Trăng 20/09/2023

G8 62
G7 274
G6 3796 7432 4024
G5 9086
G4 14507 12485 91103
70216 57291 11771 25836
G3 69058 99727
G2 98928
G1 77386
ĐB 827568
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;
1 6;
2 4;7;8;
3 2;6;
4
5 8;
6 8;
7 1;4;
8 5;6;6;
9 1;6;

Xổ số Sóc Trăng 13/09/2023

G8 16
G7 880
G6 6335 3847 7244
G5 0672
G4 88829 03930 33412
51828 15840 00578 71049
G3 08874 65583
G2 54460
G1 26825
ĐB 079202
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2;
2 5;8;9;
3 5;
4 4;7;9;
5
6
7 2;4;8;
8 3;
9

Xổ số Sóc Trăng 06/09/2023

G8 02
G7 020
G6 1163 7825 0964
G5 7657
G4 95718 63324 19816
85492 86843 12013 66155
G3 02459 20402
G2 64404
G1 53722
ĐB 329272
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 3;6;8;
2 2;4;5;
3
4 3;
5 5;7;9;
6 3;4;
7 2;
8
9 2;

Xổ số Sóc Trăng 30/08/2023

G8 66
G7 793
G6 8739 8926 9825
G5 8699
G4 04052 55564 27104
25813 29335 40748 80445
G3 44812 44665
G2 58669
G1 45978
ĐB 858546
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;3;
2 5;6;
3 5;9;
4 5;6; 8;
5 2;
6 4;5;9;
7 8;
8
9 3;9;