Kết quả xổ số Quảng Trị

Kết Quả Xổ Số Quảng Trị - Cập nhật kết quả XSQT nhanh và chính xác nhất

Xổ số Quảng Trị 23/03/2023

G8 78
G7 113
G6 1581 6053 1710
G5 3169
G4 61866 15139 77276
82844 43978 22376 12617
G3 00380 30307
G2 62711
G1 10996
ĐB 554993
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 1;3;7;
2
3 9;
4 4;
5 3;
6 6;9;
7 6;6;8;
8 1;
9 3; 6;

Xổ số Quảng Trị 16/03/2023

G8 22
G7 934
G6 7437 6622 3269
G5 3984
G4 62731 29739 26398
90404 70159 02216 06696
G3 82399 93313
G2 48140
G1 46867
ĐB 265537
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 3;6;
2 2;
3 1;4;7; 7;9;
4
5 9;
6 7;9;
7
8 4;
9 6;8;9;

Xổ số Quảng Trị 09/03/2023

G8 34
G7 529
G6 4672 0685 3683
G5 1785
G4 13485 45157 35203
55421 20247 75188 26929
G3 39187 42500
G2 63707
G1 51629
ĐB 773793
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;
1
2 1;9;9;9;
3
4 7;
5 7;
6
7 2;
8 3;5;5;5;7;8;
9 3;

Xổ số Quảng Trị 02/03/2023

G8 53
G7 846
G6 5166 5818 8484
G5 9251
G4 37003 12243 75694
23545 91350 29622 89598
G3 44218 92932
G2 49863
G1 39467
ĐB 480645
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 8;8;
2 2;
3 2;
4 3;5; 5;6;
5 1;
6 3;6;7;
7
8 4;
9 4;8;