Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 09/10/2021

G8 91
G7 004
G6 4891 5276 5735
G5 0883
G4 77961 38295 20552
92009 87937 24690 07503
G3 42478 60457
G2 66422
G1 14043
ĐB 418231
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;9;
1
2 2;
3 1; 5;7;
4 3;
5 2;7;
6 1;
7 6;8;
8 3;
9 1;5;

Xổ số Quảng Ngãi 02/10/2021

G8 98
G7 820
G6 7731 1902 4187
G5 8774
G4 22919 49218 81091
42476 44904 87180 95408
G3 51709 07966
G2 63262
G1 85661
ĐB 270910
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;8;9;
1 8;9;
2
3 1;
4
5
6 1;2;6;
7 4;6;
8 7;
9 1;

Xổ số Quảng Ngãi 25/09/2021

G8 49
G7 076
G6 8166 5803 4064
G5 5754
G4 73391 39329 11162
43151 16664 81467 61080
G3 98557 94889
G2 02269
G1 38130
ĐB 742772
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2 9;
3
4
5 1;4;7;
6 2;4;4;6;7;9;
7 2; 6;
8 9;
9 1;

Xổ số Quảng Ngãi 18/09/2021

G8 49
G7 827
G6 4723 9542 4338
G5 9951
G4 80353 84775 72790
99809 15777 93976 95918
G3 47230 45820
G2 64126
G1 83125
ĐB 442157
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 8;
2 3;5;6;7;
3 8;
4 2;
5 1;3;7;
6
7 5;6;7;
8
9