Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi - Cập nhật kết quả XSQNI nhanh và chính xác nhất

Xổ số Quảng Ngãi 23/09/2023

G8 75
G7 187
G6 0883 1231 0501
G5 6434
G4 69293 73728 14196
11077 07474 64630 35797
G3 44403 22063
G2 74395
G1 60481
ĐB 310753
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;
1
2 8;
3 1;4;
4
5 3;
6 3;
7 4;7;
8 1;3;7;
9 3;5;6;7;

Xổ số Quảng Ngãi 16/09/2023

G8 16
G7 200
G6 4518 7801 1495
G5 1539
G4 68126 02364 71580
38384 64167 18975 26707
G3 97045 57814
G2 41987
G1 50382
ĐB 284830
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 4;8;
2 6;
3 9;
4 5;
5
6 4;7;
7 5;
8 2;4;7;
9 5;

Xổ số Quảng Ngãi 09/09/2023

G8 44
G7 309
G6 8112 6386 5812
G5 4530
G4 90019 04240 69239
21379 34585 41281 30409
G3 62323 28390
G2 63837
G1 67428
ĐB 060511
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 9;9;
1 1; 2;2;9;
2 3;8;
3 7;9;
4
5
6
7 9;
8 1;5;6;
9

Xổ số Quảng Ngãi 02/09/2023

G8 51
G7 854
G6 9131 8264 7820
G5 8827
G4 62935 19267 62890
16947 56436 25043 73081
G3 90127 34341
G2 08686
G1 51712
ĐB 042652
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 7;7;
3 1;5;6;
4 1;3;7;
5 2; 4;
6 4;7;
7
8 1;6;
9