Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 24/07/2021

G8 27
G7 735
G6 6108 9148 0980
G5 6479
G4 19477 76403 31732
56043 16842 72363 79549
G3 13518 59507
G2 91756
G1 24015
ĐB 285829
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;8;
1 5;8;
2 9;
3 2;5;
4 2;3;8;9;
5 6;
6 3;
7 7;9;
8
9

Xổ số Quảng Ngãi 17/07/2021

G8 30
G7 673
G6 2080 0534 7515
G5 5439
G4 63314 74721 21106
99647 29653 00263 48134
G3 17437 17707
G2 64183
G1 64675
ĐB 640897
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 4;5;
2 1;
3 4;4;7;9;
4 7;
5 3;
6 3;
7 3;5;
8 3;
9 7;

Xổ số Quảng Ngãi 10/07/2021

G8 27
G7 980
G6 8592 1907 3084
G5 3948
G4 01079 13477 04274
33167 48878 75773 03236
G3 44669 60850
G2 44168
G1 38488
ĐB 673725
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1
2 5;
3 6;
4 8;
5
6 7;8;9;
7 3;4;7;8;9;
8 4;8;
9 2;

Xổ số Quảng Ngãi 03/07/2021

G8 37
G7 064
G6 3690 5242 5926
G5 1253
G4 38629 06690 44205
19463 47378 88354 85578
G3 50152 89741
G2 96207
G1 65854
ĐB 681147
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1
2 6;9;
3
4 1;2;7;
5 2;3;4;4;
6 3;4;
7 8;8;
8
9