Kết quả xổ số Quảng Ngãi

Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Xổ số Quảng Ngãi 23/05/2020

G8 17
G7 200
G6 3757 9523 6006
G5 1943
G4 78817 88179 12228
28597 06571 99542 29076
G3 31666 86819
G2 37378
G1 78262
ĐB 949361
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 7;9;
2 3;8;
3
4 2;3;
5 7;
6 1; 2;6;
7 1;6;8;9;
8
9 7;

Xổ số Quảng Ngãi 16/05/2020

G8 07
G7 346
G6 7919 1991 3060
G5 9291
G4 16230 86491 04704
08269 26194 67458 87595
G3 32103 51804
G2 15444
G1 28305
ĐB 173600
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;4;5;
1 9;
2
3
4 4;6;
5 8;
6 9;
7
8
9 1;1;1;4;5;

Xổ số Quảng Ngãi 09/05/2020

G8 04
G7 574
G6 0035 6126 5956
G5 2867
G4 55738 91013 13294
29604 59257 56154 88056
G3 45665 78893
G2 65073
G1 14620
ĐB 596320
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 3;
2 6;
3 5;8;
4
5 4;6;6;7;
6 5;7;
7 3;4;
8
9 3;4;

Xổ số Quảng Ngãi 02/05/2020

G8 68
G7 296
G6 6165 7640 1493
G5 9144
G4 56073 09994 52077
15725 10141 23383 06821
G3 53068 25527
G2 57698
G1 75935
ĐB 847557
Chờ kết quả xổ số Quảng Ngãi : XSQNI CHO gửi 8185
Số đẹp XSQNI hôm nay : CAU QNI gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;5;7;
3 5;
4 1;4;
5 7;
6 5;8;
7 3;7;
8 3;
9 3;4;6;8;