Kết quả xổ số Khánh Hòa

Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa - Cập nhật kết quả XSKH nhanh và chính xác nhất

Xổ số Khánh Hòa 16/06/2024

G8 42
G7 620
G6 2633 6973 9013
G5 4876
G4 73401 12082 61136
51238 71154 11014 74719
G3 43477 49775
G2 37145
G1 88134
ĐB 168831
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 3;4;9;
2
3 1; 3;4;6;8;
4 5;
5 4;
6
7 3;5;6;7;
8 2;
9

Xổ số Khánh Hòa 12/06/2024

G8 78
G7 657
G6 5443 6402 7710
G5 8414
G4 45383 48590 51721
94444 22781 75141 81247
G3 50957 41738
G2 78547
G1 04189
ĐB 268689
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 4;
2 1;
3 8;
4 1;3;4;7;7;
5 7;7;
6
7
8 1;3;9; 9;
9

Xổ số Khánh Hòa 09/06/2024

G8 22
G7 937
G6 0050 8918 5702
G5 2747
G4 88096 09398 75555
68340 44903 34139 53589
G3 87560 34287
G2 62907
G1 68310
ĐB 720703
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3; 3;7;
1 8;
2
3 7;9;
4 7;
5 5;
6
7
8 7;9;
9 6;8;

Xổ số Khánh Hòa 05/06/2024

G8 98
G7 418
G6 3195 1167 0278
G5 4769
G4 45677 27647 42031
16608 45285 53304 48394
G3 13038 94150
G2 20908
G1 76366
ĐB 206039
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;8;
1 8;
2
3 1;8;9;
4 7;
5
6 6;7;9;
7 7;8;
8 5;
9 4;5;