Kết quả xổ số Kiên Giang

Kết Quả Xổ Số Kiên Giang - Cập nhật kết quả XSKG nhanh và chính xác nhất

Xổ số Kiên Giang 22/05/2022

G8 13
G7 405
G6 4244 5418 7676
G5 3811
G4 54679 85137 51889
30072 22822 99861 46470
G3 88302 80370
G2 44601
G1 12899
ĐB 042104
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;4; 5;
1 1;8;
2 2;
3 7;
4 4;
5
6 1;
7 2;6;9;
8 9;
9 9;

Xổ số Kiên Giang 15/05/2022

G8 54
G7 741
G6 4257 9293 1093
G5 7102
G4 67340 06776 44849
73147 00375 85117 36077
G3 98457 46656
G2 42192
G1 19873
ĐB 797080
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 7;
2
3
4 1;7;9;
5 6;7;7;
6
7 3;5;6;7;
8
9 2;3;3;

Xổ số Kiên Giang 08/05/2022

G8 25
G7 943
G6 0601 1058 7636
G5 5543
G4 12570 33945 10073
82194 93994 64659 38974
G3 89425 99702
G2 94052
G1 75833
ĐB 221379
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;
1
2 5;
3 3;6;
4 3;3;5;
5 2;8;9;
6
7 3;4;9;
8
9 4;4;

Xổ số Kiên Giang 01/05/2022

G8 85
G7 798
G6 3114 8605 0086
G5 7343
G4 33123 03004 95666
85168 61161 68859 51729
G3 39445 51587
G2 31021
G1 06930
ĐB 667024
Chờ kết quả xổ số Kiên Giang : XSKG CHO gửi 8185
Số đẹp XSKG hôm nay : CAU KG gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;
1 4;
2 1;3;4; 9;
3
4 3;5;
5 9;
6 1;6;8;
7
8 6;7;
9 8;