Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh - Cập nhật kết quả XSHCM nhanh và chính xác nhất

Xổ số Hồ Chí Minh 23/05/2022

G8 64
G7 495
G6 3557 5302 4157
G5 9464
G4 32211 94030 83232
53256 21222 18911 92030
G3 55338 00119
G2 97125
G1 70764
ĐB 149345
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 1;1;9;
2 2;5;
3 2;8;
4 5;
5 6;7;7;
6 4;4;
7
8
9 5;

Xổ số Hồ Chí Minh 21/05/2022

G8 27
G7 840
G6 5638 5838 5916
G5 8489
G4 35704 25964 06997
14109 49260 20515 41417
G3 02861 59808
G2 21393
G1 19578
ĐB 108098
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;9;
1 5;6;7;
2
3 8;8;
4
5
6 1;4;
7 8;
8 9;
9 3;7;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 16/05/2022

G8 79
G7 002
G6 6422 4702 4355
G5 4670
G4 64718 49518 73327
44384 90220 81146 57435
G3 88937 36455
G2 17582
G1 56984
ĐB 977447
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;
1 8;8;
2 2;7;
3 5;7;
4 6;7;
5 5;5;
6
7
8 2;4;4;
9

Xổ số Hồ Chí Minh 14/05/2022

G8 07
G7 912
G6 5354 9472 6469
G5 3599
G4 57580 05548 22050
73407 73948 87601 83613
G3 43553 21931
G2 32729
G1 75796
ĐB 275361
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;7;
1 2;3;
2 9;
3 1;
4 8;8;
5 3;4;
6 1; 9;
7 2;
8
9 6;9;