Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh - Cập nhật kết quả XSHCM nhanh và chính xác nhất

Xổ số Hồ Chí Minh 26/09/2022

G8 75
G7 479
G6 5774 6135 5729
G5 6857
G4 55052 86443 49540
52465 14637 62708 82350
G3 37139 60175
G2 74461
G1 36078
ĐB 087007
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 7; 8;
1
2 9;
3 5;7;9;
4 3;
5 2;7;
6 1;5;
7 4;5;8;9;
8
9

Xổ số Hồ Chí Minh 24/09/2022

G8 07
G7 958
G6 2523 4055 8139
G5 9594
G4 46932 59565 43989
31487 95073 19237 64137
G3 21709 34098
G2 26518
G1 72108
ĐB 210135
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8;9;
1 8;
2 3;
3 2;5; 7;7;9;
4
5 5;8;
6 5;
7 3;
8 7;9;
9 4;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 19/09/2022

G8 06
G7 814
G6 9773 2242 0466
G5 6780
G4 23953 77945 22836
22716 66876 94644 66426
G3 82372 18895
G2 18626
G1 04115
ĐB 275622
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;5;6;
2 2; 6;6;
3 6;
4 2;4;5;
5 3;
6 6;
7 2;3;6;
8
9 5;

Xổ số Hồ Chí Minh 17/09/2022

G8 89
G7 542
G6 4986 3798 4184
G5 9863
G4 82235 67754 38740
19692 20482 72453 50908
G3 15730 15195
G2 85716
G1 88510
ĐB 517935
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 6;
2
3 5; 5;
4 2;
5 3;4;
6 3;
7
8 2;4;6;
9 2;5;8;