Kết quả xổ số Bình Thuận

Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận 21/01/2021

G8 92
G7 897
G6 0587 8750 0323
G5 1054
G4 25098 67033 43780
57451 00076 53263 28617
G3 61363 52013
G2 43569
G1 25519
ĐB 078424
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;7;9;
2 3;4;
3 3;
4
5 1;4;
6 3;3;9;
7 6;
8 7;
9 7;8;

Xổ số Bình Thuận 14/01/2021

G8 21
G7 172
G6 1602 1492 1300
G5 2075
G4 84519 71645 72984
30876 59400 23476 67382
G3 63025 77287
G2 24725
G1 28749
ĐB 279246
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 9;
2 5;5;
3
4 5;6; 9;
5
6
7 2;5;6;6;
8 2;4;7;
9 2;

Xổ số Bình Thuận 07/01/2021

G8 37
G7 542
G6 1511 7546 8604
G5 1174
G4 26668 00582 11081
88908 72752 40509 75878
G3 91983 11426
G2 15270
G1 19605
ĐB 547067
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;8;9;
1 1;
2 6;
3
4 2;6;
5 2;
6 7; 8;
7 4;8;
8 1;2;3;
9

Xổ số Bình Thuận 31/12/2020

G8 73
G7 141
G6 2773 1181 8686
G5 4164
G4 65828 90200 15459
28849 06071 44962 72201
G3 85056 87215
G2 01640
G1 08137
ĐB 184618
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 5;8;
2 8;
3 7;
4 1;9;
5 6;9;
6 2;4;
7 1;3;
8 1;6;
9