Kết quả xổ số Bình Định

Kết Quả Xổ Số Bình Định - Cập nhật kết quả XSBDH nhanh và chính xác nhất

Xổ số Bình Định 13/06/2024

G8 32
G7 655
G6 6342 0448 6202
G5 7141
G4 23089 62436 21031
07927 96222 61079 01714
G3 08921 28777
G2 37098
G1 99204
ĐB 866431
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 4;
2 1;2;7;
3 1; 1;6;
4 1;2;8;
5 5;
6
7 7;9;
8 9;
9 8;

Xổ số Bình Định 06/06/2024

G8 66
G7 851
G6 7392 9523 1698
G5 4302
G4 53119 22969 65963
29968 39687 75973 80658
G3 59842 69307
G2 45036
G1 37126
ĐB 609435
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;
1 9;
2 3;6;
3 5; 6;
4 2;
5 1;8;
6 3;8;9;
7 3;
8 7;
9 2;8;

Xổ số Bình Định 30/05/2024

G8 43
G7 908
G6 9865 5283 6960
G5 6822
G4 36001 06062 56804
77846 63843 10965 83734
G3 79868 30470
G2 70133
G1 46203
ĐB 109868
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;4;8;
1
2 2;
3 3;4;
4 3;6;
5
6 2;5;5;8; 8;
7
8 3;
9

Xổ số Bình Định 23/05/2024

G8 52
G7 814
G6 2985 9681 9431
G5 6578
G4 56586 31309 27709
97043 68173 32473 42717
G3 48938 81618
G2 63991
G1 46247
ĐB 725475
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 9;9;
1 4;7;8;
2
3 1;8;
4 3;7;
5
6
7 3;3;5; 8;
8 1;5;6;
9 1;