Kết quả xổ số Miền Bắc

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Cập nhật kết quả XSTD nhanh và chính xác nhất

Xổ số Miền Bắc 28/06/2022

G8 tructiep
G7 95
G6 163 640 049
G5 2699
G4 8612 4064 5037
2526 tructiep tructiep tructiep
G3 51240 26016
G2 56408
G1 50944
ĐB 13149
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 3;8;
1 2;6;6;8;
2 1;6;
3 1;7;
4 1;4;9; 9;
5 5;
6 3;4;
7 2;7;7;
8
9 1;5;6;9;9;

Xổ số Miền Bắc 27/06/2022

G8 tructiep
G7 12
G6 310 044 843
G5 2572
G4 4995 7776 5533
9323 tructiep tructiep tructiep
G3 64585 95259
G2 60392
G1 74232
ĐB 62171
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 3;3;4;5;8;9;
3 1;2;3;
4 3;3;4;7;9;
5 9;
6 4;4;
7 1; 2;6;7;
8 5;7;
9 2;5;

Xổ số Miền Bắc 26/06/2022

G8 tructiep
G7 12
G6 891 253 016
G5 5090
G4 1695 0357 5666
7833 tructiep tructiep tructiep
G3 45364 70684
G2 86547
G1 31422
ĐB 46970
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 2;2;6;9;
2 2;
3 3;3;6;8;
4 2;7;
5 2;3;7;
6 4;4;6;
7 6;
8 4;
9 1;2;5;6;

Xổ số Miền Bắc 25/06/2022

G8 tructiep
G7 78
G6 939 933 878
G5 4385
G4 8918 1645 3051
9154 tructiep tructiep tructiep
G3 15066 24443
G2 13490
G1 38794
ĐB 36768
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 8;
2 5;
3 3;6;9;9;
4 3;3;5;
5 1;1;2;4;4;4;
6 6;8;
7 7;8;8;
8 2;4;5;
9 4;9;